index (32K)
index (32K)
Стройинвестхолдинг АД - (публично) Борсов код: 6S3
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 375288 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  02/ 422 41 79  Факс  02/ 422 41 79
 Адрес на управление  ул. Дамяница 3-5
 Адрес за кореспонденция  бул. Ген. Тотлебен 34, сграда 6, ет. 3, офис 12
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, друга търговска дейност, разрешена от закона.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Стройинвестхолдинг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

10-01-2020 14:26 6S3 Допълнителна информация на Стройинвестхолдинг АД към 31-Dec-2019
10-01-2020 14:25 6S3 Справки(КФН) на Стройинвестхолдинг АД към 31-Dec-2019
12-12-2019 18:23 6S3 Откриване на процедура по ликвидация на Стройинвестхолдинг АД
12-11-2019 14:20 6S3 Решения на ОСА на Стройинвестхолдинг АД
30-10-2019 16:15 6S3 Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Стройинвестхолдинг АД към 30-Sep-2019

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

0