index (32K)
index (32K)
Стройинвестхолдинг АД - (публично) Борсов код: 6S3

Предоставена информация от Стройинвестхолдинг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

10-01-2020 14:25 6S3 Справки(КФН) на Стройинвестхолдинг АД към 31-Dec-2019
12-12-2019 18:23 6S3 Откриване на процедура по ликвидация на Стройинвестхолдинг АД
12-11-2019 14:20 6S3 Решения на ОСА на Стройинвестхолдинг АД
30-10-2019 16:15 6S3 Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Стройинвестхолдинг АД към 30-Sep-2019
30-10-2019 16:15 6S3 Вътрешна информация на Стройинвестхолдинг АД към 30-Sep-2019
30-10-2019 16:14 6S3 Справки(КФН) на Стройинвестхолдинг АД към 30-Sep-2019
10-10-2019 16:51 6S3 Общо събрание на акционерите на Стройинвестхолдинг АД
10-10-2019 16:50 6S3 Общо събрание на акционерите на Стройинвестхолдинг АД
26-07-2019 12:26 6S3 Допълнителна информация на Стройинвестхолдинг АД към 30-Jun-2019
26-07-2019 12:26 6S3 Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Стройинвестхолдинг АД към 30-Jun-2019

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

Начало   <<< Предишни 10   Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

1