index (32K)
index (32K)
Развитие-индустрия холдинг АД - (публично) Борсов код: 6R1
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 980000 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  софия
 Телефон  02/ 9305520  Факс  02/ 9305520
 Адрес на управление  бул.братя бъкстон 40
 Адрес за кореспонденция  бул.братя бъкстон 40
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален или преработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресаторски или други услуги както и всякяква друга дейност, която не е забранена със закон.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Развитие-индустрия холдинг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

20-08-2021 16:37 6R1 Съобщение на Развитие-индустрия холдинг АД
20-08-2021 16:36 6R1 Съобщение на Развитие-индустрия холдинг АД
19-08-2021 17:04 6R1 Съобщение на Развитие-индустрия холдинг АД
16-08-2021 16:21 6R1 Уведомление за дялово участие на Развитие-индустрия холдинг АД
16-08-2021 16:21 6R1 Уведомление за дялово участие на Развитие-индустрия холдинг АД

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

2