index (32K)
index (32K)
Родопска Слава АД - (публично) Борсов код: 3RJ
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 50364.3 (лв.)  Номинал  2.9 (лв.)
 Седалище  с. Бенковски
 Телефон  0888 649 596  Факс  0888 649 596
 Адрес на управление  област Кърджали, община Кирково с. Бенковски
 Адрес за кореспонденция  област Кърджали, община Кирково с. Бенковски
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина с килими и килимени изделия, шивашки изделия
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Родопска Слава АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

21-01-2020 18:42 3RJ Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Родопска Слава АД към 31-Dec-2019
21-01-2020 18:42 3RJ Допълнителна информация на Родопска Слава АД към 31-Dec-2019
21-01-2020 18:41 3RJ Справки(КФН) на Родопска Слава АД към 31-Dec-2019
21-01-2020 18:41 3RJ Вътрешна информация на Родопска Слава АД към 31-Dec-2019
21-01-2020 18:40 3RJ Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на Родопска Слава АД към 31-Dec-2019

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

3