index (32K)
index (32K)
ФС Холдинг АД - (публично) Борсов код: 6F2
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 372689 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  Дупница
 Телефон  0701/ 51170  Факс  0701/ 51171
 Адрес на управление   гр.Дупница, ул."Бенковска" 4
 Адрес за кореспонденция   гр.Дупница, ул."Бенковска" 4
Предмет на дейност: Придобиване на акции от предприятия, подложени за приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОП, управление на акциите по предходната буква, инвестиране в ценни книжа и други емитенти.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от ФС Холдинг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

26-06-2019 13:22 6F2 Общо събрание на акционерите на ФС Холдинг АД
26-06-2019 13:21 6F2 Общо събрание на акционерите на ФС Холдинг АД
26-06-2019 13:21 6F2 Общо събрание на акционерите на ФС Холдинг АД
26-06-2019 13:20 6F2 Общо събрание на акционерите на ФС Холдинг АД
11-06-2019 11:10 6F2 Общо събрание на акционерите на ФС Холдинг АД

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

2