index (32K)
index (32K)
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.) - (публично) Борсов код: 6AL
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 650000 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  +35924898715  Факс  +35924898737
 Адрес на управление  ул. Иван Вазов № 30
 Адрес за кореспонденция  ул. Иван Вазов № 30
Предмет на дейност: секюритизация на недвижими имоти
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.) - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

02-07-2018 11:55 6AL Съобщение на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.)
02-07-2018 11:54 6AL Справки(КФН) на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.) към 30-Jun-2018
02-07-2018 11:53 6AL Промени в адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.)
09-05-2018 16:34 6AL Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.)
02-04-2018 16:07 6AL Годишен финансов отчет по ЗСч. И одиторски доклад на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ(Л.) към 31-Dec-2017 /одитиран/

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4