index (32K)
index (32K)
Българска захар АД - (публично) Борсов код: 4BZ
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 718162 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  гр. Долна Митрополия
 Телефон  064/ 830 213, 826 125  Факс  064/ 826 125, 880 681
 Адрес на управление  гр. Долна Митрополия, ул."Заводска " №1
 Адрес за кореспонденция  гр. Долна Митрополия, ул."Заводска " №1
Предмет на дейност: изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкови суровини , производство на захар и захарни изделия, търговска дейност в страната и чужбина
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Българска захар АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

09-04-2021 16:02 4BZ Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Българска захар АД към 31-Mar-2021
09-04-2021 16:02 4BZ Допълнителна информация на Българска захар АД към 31-Mar-2021
09-04-2021 16:01 4BZ Справки(КФН) на Българска захар АД към 31-Mar-2021
09-04-2021 16:00 4BZ Справки(КФН) на Българска захар АД към 31-Mar-2021
09-04-2021 16:00 4BZ Вътрешна информация на Българска захар АД към 31-Mar-2021

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4