index (32K)
index (32K)
Елхим - Искра АД - (публично) Борсов код: 52E
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 12554205 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  гр. Пазарджик
 Телефон  034 444548  Факс  034 443438
 Адрес на управление  4400, Пазарджик, ул. Искра 9
 Адрес за кореспонденция  4400, Пазарджик, ул. Искра 9
Предмет на дейност: Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина.
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Елхим - Искра АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

28-01-2010 14:02 52E Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Елхим - Искра АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 14:02 52E Допълнителна информация на Елхим - Искра АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 13:59 52E Справки(КФН) на Елхим - Искра АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 13:58 52E Вътрешна информация на Елхим - Искра АД към 31-Dec-2009
28-01-2010 13:58 52E Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на Елхим - Искра АД към 31-Dec-2009

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

3