index (32K)
index (32K)
М+С Хидравлик - (публично) Борсов код: 5MH
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 13018400 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  Казанлък
 Телефон  0888565218  Факс  043164114
 Адрес на управление  ул."Козлодуй"68
 Адрес за кореспонденция  ул."Козлодуй"68
Предмет на дейност: Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия и системи
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от М+С Хидравлик - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

29-01-2010 17:41 5MH Пояснителни бележки към Финансов Отчет на М+С Хидравлик към 31-Dec-2009
29-01-2010 17:40 5MH Справки(КФН) на М+С Хидравлик към 31-Dec-2009
29-01-2010 17:39 5MH Вътрешна информация на М+С Хидравлик към 31-Dec-2009
29-01-2010 17:39 5MH Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на М+С Хидравлик към 31-Dec-2009
29-01-2010 17:38 5MH Декларация по чл. 100о от ЗППЦК на М+С Хидравлик към 31-Dec-2009

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

3