index (32K)
index (32K)
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД - (публично) Борсов код: 4HE
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 3032292 (лв.)  Номинал  1.00 (лв.)
 Седалище  гр. Ямбол
 Телефон  (046) 663130  Факс  (046) 661456
 Адрес на управление  ул. Пирин № 1
 Адрес за кореспонденция  ул. Пирин № 1
Предмет на дейност: маркетингова, изследователска, развойна, производствена, инженерингова, пласментна и вътрешно- и външнотърговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи, общото машиностроене, стоки и услуги за населението
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

22-12-2009 14:20 4HE Съобщение на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД
24-09-2009 13:32 4HE Съобщение на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД
28-04-2009 17:24 4HE Пояснителни бележки към Финансов Отчет на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД към 31-Mar-2009
28-04-2009 17:24 4HE Справки(КФН) на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД към 31-Mar-2009
28-04-2009 17:24 4HE Вътрешна информация на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД към 31-Mar-2009

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4