index (32K)
index (32K)
Интрансмаш - инженеринг АД - (публично) Борсов код: 4IE
 Публично дружество или друг емитент
 Капитал 243765 (лв.)  Номинал  1 (лв.)
 Седалище  София
 Телефон  02/ 930 55 20  Факс  02/ 955 59 25
 Адрес на управление  бул. Братя Бъкстон №40
 Адрес за кореспонденция  бул. Братя Бъкстон №40
Предмет на дейност: KOMПЛEKCHA ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA TPAHCПOPTHИTE, TOBAPO-PAЗTOBAPHИTE И CKЛAДOBИТЕ CИCTEMИ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
За повече информация и борсови котировки за това предприятие - посетете money.bg

Предоставена информация от Интрансмаш - инженеринг АД - (публично)

Добавен на

КОД

ТИП

07-12-2010 11:41 4IE Съобщение на Интрансмаш - инженеринг АД
15-11-2010 14:58 4IE Решения на ОСА на Интрансмаш - инженеринг АД
29-10-2010 12:38 4IE Пояснителни бележки към Финансов Отчет на Интрансмаш - инженеринг АД към 30-Sep-2010
29-10-2010 12:37 4IE Допълнителна информация на Интрансмаш - инженеринг АД към 30-Sep-2010
29-10-2010 12:37 4IE Справки(КФН) на Интрансмаш - инженеринг АД към 30-Sep-2010

Ако имате проблеми с отварянето на файловете ...

     Следващи 10 >>>©2007 Web Media Group. Fininfo.news.bg. Всички права запазени.

4